Διαχείριση Άγχους

Διαχείριση Άγχους

Το ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δομημένες συναντήσεις και περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές, που εστιάζουν στη σκέψη και το σώμα καθώς και σε γνωσιακές - συμπεριφορικές τεχνικές. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τεχνικές ψυχικής / σωματικής χαλάρωσης, τεχνικές αναπνοής, πρόκληση αρνητικών σκέψεων, ενίσχυση θετικών σκέψεων, οικοδόμηση αυτοεκτίμησης, ανάπτυξη προσωπικών στόχων, προγραμματισμό χρόνου. Επίσης καλύπτονται θέματα τρόπου / ποιότητας ζωής.