Κλινική Ψυχολογική Αξιολόγηση

Κλινική Ψυχολογική Αξιολόγηση

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι ψυχομετρικών τεστ, αποτελούν τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας, αξιών, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων ευφυΐας και ψυχοπαθολογίας.

Στο γραφείο χρησιμοποιούνται πλήθος ψυχομετρικών τεστ σε συνδυασμό με άτυπη αξιολόγηση και λήψη λεπτομερούς ιστορικού, όπου οδηγούν σε μια άρτια αξιολόγηση που αποτελεί πρόδρομο μιας εξατομικευμένης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.