Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι ένας χώρος ψυχολογικής υποστήριξης και φροντίδας, ο οποίος δημιουργεί μια ασφαλή βάση από την οποία ξεκινά ένα ταξίδι εξερεύνησης του εαυτού και των σημαντικών σχέσεων της ζωής.

Ο θεραπευόμενος θα επιχειρήσει να καταλάβει, να γνωρίσει, να αισθανθεί, να κινητοποιηθεί και να δράσει, θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη νοητική λειτουργία και τη συναισθηματική έκφραση, θα τοποθετηθεί αυτοπεποίθηση απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και θα αναλάβει μια πιο ενεργή στάση απέναντι στη ζωή. Ο θεραπευτής δε δίνει μαγικές συνταγές, αλλά συνοδεύει με σεβασμό και διακριτικότητα το θεραπευόμενο στους δρόμους της αίσθησης του εαυτού του, της σκέψης να ενισχύει μια θετική προοπτική για τη ζωή και στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του θεραπευόμενου.

Κάθε θεραπευτής ακολουθεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση στην οποία εκπαιδεύεται ύστερα από τις ακαδημαϊκές του σπουδές στην ψυχολογία. Η δική μου προσέγγιση ονομάζεται Γνωστική – Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για μια βραχεία, ατομική ψυχοθεραπεία που εστιάζει την προσοχή της στον τρόπο που δημιουργήθηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που προκαλούν έντονη δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα στη ζωή του ατόμου. Είναι γνωστική, γιατί κάνει πλήρη χρήση της ικανότητας του θεραπευόμενου να παρατηρεί και να σκέφτεται τον εαυτού του, τα συναισθήματα και της συμπεριφορά του. Είναι Αναλυτική, γιατί ασυνείδητοι, ανεπίγνωστοι παράγοντες εξαιρούνται στη θεραπεία και οι επιπτώσεις του στη ζωή του ατόμου αναγνωρίζονται.