Ψυχομετρικά Τεστ παιδιών και εφήβων

Ψυχομετρικά Τεστ παιδιών και εφήβων  • Προσωπικότητας
  • Αξιολόγηση θυμού και επιθετικότητας
  • Αξιολόγηση για ΔΕΠ / Υ
  • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Αξιολόγηση με τη χρήση συμβολικών μέσων
  • Αξιολόγηση Διαταραχών Ύπνου