Υπηρεσίες Ψυχολογίας

Υπηρεσίες Ψυχολογίας

Μαρία Μπούγια

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Image

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Image

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Image

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

Image

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Image

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Image

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΕΝΗΛΙΚΩΝ