Άγχος Αποχωρισμού

Το βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι το έντονο και υπερβολικό άγχος που νιώθει το παιδί στην πιθανότητα ή στην πραγματικότητα του αποχωρισμού από το σπίτι του ή από τα άτομα που το φροντίζουν.

Η έναρξη της διαταραχής μπορεί να συμβεί από την προσχολική ηλικία μέχρι την ηλικία των 18 ετών, είναι όμως σπάνια στην εφηβεία. Η πορεία της μπορεί να χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις, και εφόσον η διαταραχή συνεχίσει στην ενήλικη ζωή, τα ενήλικα άτομα χαρακτηριστικά ανησυχούν υπερβολικά για τα παιδιά και τους συζύγους τους και βιώνουν έντονη ανησυχία όταν τους αποχωρίζονται.