Διαταραχές της Απέκκρισης

Εδώ περιλαμβάνονται η Εγκόπριση και Ενούρηση.

Εγκόπριση
Το βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι κατ΄ επανάληψη κένωση κοπράνων σε ακατάλληλα μέρη (π.χ. ρούχα, πάτωμα). Η εγκόρπιση τις πιο πολλές φορές είναι ακούσια.


Ενούρηση
Το βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι κατ΄ επανάληψη κένωση ούρων στο κρεβάτι ή στα ρούχα. Η εννούρηση τις πιο πολλές φορές είναι ακούσια. Ως προδιαθετικοί παράγοντες αναφέρονται η ανεπαρκής ή ασυνεπής εκπαίδευση τουαλέτας και ψυχοκοινωνικά στρες όπως το να πάει το παιδί σχολείο ή η γέννηση ενός αδερφού. Μεγάλο ρόλο δαδραματίζει και η κληρονομικότητα, αφού το 75% των παιδιών με τη διαταραχή αυτή είχαν και ένα συγγενή πρώτου βαθμού με το ίδιο πρόβλημα.