Άγχος Προσαρμογής

Το βασικό χαρακτηριστικό των διαταραχών της Προσαρμογής είναι μια δυσπροσαρμοστική αντίδραση (δηλ. η ανάπτυξη κλινικά σημαντικών συναισθηματικών ή συμπεριφορικών συμπτωμάτων) που συμβαίνει ως απάντηση σε κάποιον αναγνωρίσιμο ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα (ή παράγοντες) μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την έναρξη της επίδρασης του και δεν επιμένει περισσότερο από έξι μήνες.

Η δυσπροσαρμοστική φύση της αντίδρασης φαίνεται είτε από την έντονη υποκειμενική ενόχληση του ατόμου, που είναι πολύ πιο μεγάλη από την αναμενόμενη για το συγκεκριμένο παράγοντα, είτε από σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας του στον κοινωνικό ή επαγγελματικό τομέα.

Οι στρεσογόνοι παράγοντες μπορεί:

  • να είναι ένα μοναδικό γεγονός (π.χ. διαζύγιο) ή πολλαπλοί (π.χ. σημαντικά προβλήματα στη δουλειά και προβλήματα στο γάμο),
  • να είναι υποτροπιάζοντες (π.χ. εποχικά προβλήματα στη δουλειά) ή συνεχείς (π.χ. μία χρόνια αρρώστια),
  • να προσβάλλουν ένα μόνο άτομο, μια οικογένεια ή μια ολόκληρη ταυτότητα (π.χ. φυσικές καταστροφές),
  • να συνοδεύουν συγκεκριμένες φάσεις της ζωής (π.χ. το να πάει το άτομο στο σχολείο, το στρατό, να συνταξιοδοτηθεί κ.α.)