Διαταραχές της Διάθεσης ή Συναισθηματικές Διαταραχές

Διαταραχές της Διάθεσης ή Συναισθηματικές Διαταραχές

  • Η συναισθηματική διάθεση είναι ο καθολικός και σταθερός συναισθηματικός τόνος που βιώνεται εσωτερικά και που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες κυριολεκτικά τις πλευρές της συμπεριφοράς ενός ατόμου, καθώς και την αντίληψη για τον κόσμο που έχει το άτομο αυτό.
  • Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή.
  • Δυσθυμική Διαταραχή.
  • Καταθλιπτική Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.
  • Διπολική Ι Διαταραχή.
  • Διπολική ΙΙ Διαταραχή.
  • Κυκλοθυμική Διαταραχή.
  • Διπολική Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.