Διαταραχές Ύπνου στα Παιδιά - Συνέπειες

Ο ύπνος είναι μια από τις πρωταρχικές «δραστηριότητες» των παιδιών που αναπτύσσονται.

Την εποχή που τα παιδιά φτάνουν στα τρίτα τους γενέθλια έχουν καταναλώσει περισσότερο χρόνο στον ύπνο από ό,τι συνολικά σε όλες τις δραστηριότητες τους κατά την εγρήγορση. Αν και υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη διάρκεια του ύπνου, αυτή η ουσιώδης απαίτηση για ύπνο συνεχίζεται στα χρόνια της εφηβίας, γεγονός που αναδεικνύει ότι ο ύπνος παίζει σημαντικό βιολογικό ρόλο στη γνωσιακή, σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτής της αυξημένης ανάγκης για ύπνο οι εν δυνάμει επιπτώσεις του ανεπαρκούς ή κακής ποιότητας ύπνου είναι σημαντικές στον παιδικό πληθυσμό. Παρατηρείται ότι παιδιά με διαταραχές ύπνου παρουσιάζουν πτωχή επικοινωνιακή ικανότητα, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής και χαμηλή επίδοση στο σχολείο.

Ο επαρκής ύπνος είναι αναγκαίος για την επίτευξη της άριστης ημερήσιας λειτουργικότητας. Παιδιά με ημερήσια υπνηλία σχετιζόμενη με τα προβλήματα του ύπνου, μπορεί να βιώνουν σημαντική  διαταραχή της διάθεσης με συνέπεια χαμηλή σχολική επίδοση. Έχει, επίσης αναφερθεί ότι τα παιδιά που στερούνται τον ύπνο, παρουσιάζουν περιορισμένο έλεγχο παρορμήσεων, μείωση των λεκτικών και γνωσιακών ικανοτήτων, μειωμένη δημιουργικότητα καθώς και διάσπαση της προσοχής.

Επιπλέον, παιδιά, που οι δάσκαλοι και οι γονείς  πιστεύουν ότι κοιμούνται λίγο (poor sleepers), έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν προβλήματα συμπεριφοράς και διαταραχές διάθεσης.

Γενικά, τα μικρά παιδιά αντιδρούν διαφορετικά στον ανεπαρκή ύπνο, απ΄ ότι τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι. Ένα πολύ κουρασμένο νήπιο ή παιδί προσχολικής ηλικίας μπορεί να εμφανίσει παράδοξη υπερκινητικότητα, ευερεθιστότητα και παρορμητική συμπεριφορά, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν τυπικά σημεία και συμπτώματα υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρόμοια με τους ενήλικες, όπως για π.χ. χασμουρητό, χαμηλή ενεργητικότητα και υπνηλία.

Ωστόσο, παιδιά, όλων των ηλικιών, που βιώνουν ανεπαρκή ή διαταραγμένο ύπνο, ως αποτέλεσμα διαταραχών ύπνου, μπορούν να εμφανίζουν συμπτώματα:

  • Αλλαγές της διάθεσης και αρνητική αίσθηση για το τι σημαίνει νιώθεις καλά
  • Σημαντική ημερήσια υπνηλία (EDS) με τάση για ύπνο και απρογραμμάτιστους σύντομους ημερήσιους ύπνους
  • Κόπωση και σωματικά ενοχλήματα
  • Μείωση της γνωσιακής ικανότητας και ισχνή ακαδημαική επίδοση, ως συνέπεια της υπερβολικής υπνηλίας, της κακής διάθεσης και της κόπωσης.

Οι διαταραχές του ύπνου που εμφανίζονται είτε μεμονωμένα είτε είναι ευρέως διαδεδομένες στη βρεφική και στην παιδική ηλικία ή έχουν μια σημαντικά διαφορετική κλινική εικόνα ή και αιτιολογία στα παιδιά, συγκρινόμενες με τους ενήλικες.

https://doc-toc.gr/blog/110-diataraxes-ypnou-sta-paidia-synepeies