Λανθάνουσα Φυματίωση - Ρόλος Mantoux Και IGRA

Λανθάνουσα Φυματίωση - Ρόλος Mantoux Και IGRA

Πρόκειται για υποκλινική νόσο, χωρίς συμπτώματα, δηλαδή λοίμωξη από M.Tuberculosis, χωρίς μικροβιολογικά ή ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με ενεργό φυματίωση.

Ανοσολογικά, είναι μια κατάσταση εμμένουσας Τ-κυτταρικής απάντησης, ειδικής για το M.Tuberculosis. Τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση, έχουν μολυνθεί, αλλά δεν εκδηλώνουν ενεργό νόσο. Θεωρείται πως υπάρχουν ζώντα μυκοβακτηρίδια, ο αριθμός των οποίων είναι πιθανόν μικρός. Μέχρι στιγμής, η απευθείας ανίχνευση των ζώντων αυτών μυκοβακτηριδίων δεν είναι δυνατή με κάποια εργαστηριακή μέθοδο.

Ωστόσο, η μέτρηση της απάντησης  ανοσιακής απάντησης Th-1 μπορεί για να χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει την ανίχνευση του μυκοβακτηρίου.

Δύο τρόπους διαθέτουμε για κάτι τέτοιο:

  • Τη φυματινοαντίδραση (μέθοδος Mantoux) και
  • Τις δοκιμασίες απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (interferon- γ release assays, IGRA)