Τεστ εκτίμησης βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα

Τεστ εκτίμησης βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα
01. Πόσο γρήγορα αφού ξυπνήσετε καπνίζετε το πρώτο σας τσιγάρο;

 Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά  3 πόντοι
 6-30 λεπτά  2 πόντοι
 31-60 λεπτά  1 πόντος
 Μετά τα 60 λεπτά  0 πόντοι


02. Είναι δύσκολο να μην καπνίσετε σε μέρη όπου το κάπνισμα απαγορεύεται;

 ΝΑΙ 1 πόντος
 ΟΧΙ 0 πόντοι


03. Ποιο τσιγάρο σας είναι το πιο δύσκολο να μην το καπνίσετε;

 Το πρώτο της ημέρας 1 πόντος
 Οποιοδήποτε άλλο 0 πόντοι


04. Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα;

 10 ή λιγότερα  0 πόντοι
 11 μέχρι 20  1 πόντος
 21 μέχρι 30  2 πόντοι
 31 ή περισσότερα  3 πόντοι


05. Καπνίζετε πιο πολύ το πρωί από το απόγευμα;

 ΝΑΙ 1 πόντος
 ΟΧΙ 0 πόντοι


06. Καπνίζετε ακόμα κι όταν μια ασθένεια σας αναγκάζει να μείνετε στο κρεβάτι;

 ΝΑΙ 1 πόντος
 ΟΧΙ 0 πόντοιΑποτελέσματα:


Πολύ εξαρτημένος 7 - 10 πόντοι
Μέτρια εξαρτημένος 4-6 πόντοι
Λίγο εξαρτημένος 0-3 πόντοι